Hősi halált halt veszprémi iparos mesterek és segédek emléktáblája | Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English
1923

Hősi halált halt veszprémi iparos mesterek és segédek emléktáblája

Az első világháborúban hősi halált halt veszprémi iparos mesterek és segédek áldott emlékének kegyeletes érzéssel az Ipartestület. Adorján Mór, Amrein Ferencz, Bittman János, Berta József, Barta Sámuel, Balogh Károly, Biró István, Blásky Ferencz, Bandhauer Ignácz, Belán István, Brenner István, Brazsil József, Biró József, Boda Mihály, Barbarics József, Büki Antal, Bacsák István, Balázs Dezső, Blaski Gyula, Csikász Sándor, Csiszár József, Dorner Nándor, Eisler János, Englert Antal, Ernhoffer József, Filó Gyula, Farkas István, Fazekas Gyula, Fabb Gyula, Foki András, Fenyő József, Georgi Károly, Grüll Mihály, Gábris János, Hajagos Gyula, Harasztovics Gyula, Husvéth Gyula, Hajagos Károly, Heizler Gábor, Heizer Jakab, Hili Kálmán, Husvéth János, Husvéth István, Horeczky Károly, Hindler László, Hungler György, Horváth János, Horváth József, ifj. Illikman Lajos, Illés Ferencz, István József, Kóber László, Klein Antal, Kugler József, Kasszer Károly, Kéz József, Krammer József, Kiss Pál, Kovács István, Kaufman János, Kovács Antal, Krámlik Ferencz, Klemencic Antal, Kronstein Sebestyén, László Nándor, Lakó Béla, Leimeiszter László, Libis Antal, Molnár Károly, Molnár Imre, Molnár J. Gyula, Molnár Lajos, Molnár Pál, Müller János, Nagy István I., Nagy István II., Nieder Károly, Pongrácz Károly, Pátkay György, Pintér Kálmán, Péntek József, Pataky István, Pálinkás Béla, Puhinger György, Rumi Ferencz, Röck Dezső, Rehák János, Róka János, Rábaközi Mihály, Rados Ferencz, Steigler Antal, Serfőző János, Simon József, Steczina József, Smidt Antal, Sövény Ferencz, Szigethy Sándor, Szöllősy István, Szedlák János, Szlavonics István, Tavasz Sándor, Tráknyák József, Véber János, Varjas János, Vajda Gyula, Varga János, Vingelman Károly, Vingelman Gábor, Zámbó Antal, Czeczey Károly, Kanczler Ferencz. Nyugosznak ők a hős fiuk / Duló csaták után. Anyaga fehér márvány. Készítette Nagy János kőfaragó és Malasits Ferenc kőszobrász (keret). Állíttatta: Veszprémi Ipartestület az iparosok közadakozásából. Felavatva 1923. december 9-én, majd 1933. november 1-én.

Szerző: 
Bándi László / Emlékhelyek Veszprém megyében
Kategóriák: 
Emlékmű
Médium: 
Kép
Kép típusa: 
Fotó
Share/Save
Website by InnoTeq