Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy csákója | Hősök Kapuja

  • Magyar
  • English
1849

Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy csákója

Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy előírásos cs. kir. gyalogostiszti csákója fekete posztó borítással, homlokrészén arany paszományból készült kokárdával, alsó szegélyén a fejbőséget szabályozó, hátsó középrészén rézcsattal ellátott fekete lakkbőr szíjjal, fekete bőr szemernyőjén arany hímzéssel, a szemernyő homlokvonalánál arany lánczsinórral, hadnagy-főhadnagyi (kettéosztott, vörös szegélyű és arany-sárga osztóvonalú) csákópaszománnyal, lakbőr tetővel, állszíjjal. Csákórózsája vörös középmezejében Magyarország korona nélküli kiscímere, gyöngyökből kihímezve. Sonnenbergi Freyseysen János honvéd főhadnagy (Wieliczka, Galícia 1831 – †Pozsony, 1904) Szepességi német evangélikus család gyermeke. Joggyakornok. 1848. november 6–tól hadapród a honvédséghez csatlakozott cs. kir. 2. „Sándor” gyalogezrednél. 1849. január 21–től hadnagy ugyanezen ezred III. zászlóaljánál (későbbi 108. honvéd zászlóalj). 1849. július 21–től főhadnagy, zászlóalj segédtiszt a 15. (pozsonyi) honvéd zászlóaljnál. Végig a komáromi várőrség soraiban szolgált. 1849. november 12 – 1851. november 30. között büntetésből a cs. kir. 2. gyalogezrednél szolgált. 1867/1890 körül a Moson Megyei Honvédegylet tagja, tiszttartó Lendorfon, majd Habsburg Albrecht főherceg (1817–1895) gazdatisztje Magyaróváron. A Laczkó Dezső Múzeum állandó kiállításában látható csákója és panyókás tábori sapkája. Utóbbinak vörös színe kollektív kitüntetésnek számított. Ilyent csak az összességükben kitünt alakulatok katonái viselhettek, míg a többiek tábori sapkája kék színű volt. 

  • Sonnenbergi Freyseysen János hagyatéka, 1910 körül Laczkó Dezső gyűjtése, LDM IGy 56.109.
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 424.

 

 

Szerző: 
Rainer Pál
Kategóriák: 
Tárgy
Médium: 
Kép
Kép típusa: 
Fotó
Anyag: 
posztó, bőr, aranyzsinór és paszomány, réz
Magasság: 
23 cm
Szélesség: 
20 cm
Mélység: 
20 cm
Gyártás helye: 
Mosonmagyaróvár
Beszerzés helye: 
Veszprém
Használat helye: 
Mosonmagyaróvár
Share/Save
Website by InnoTeq